Tietosuojaseloste

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä kansallisen Tietosuojalain (1050/2018) mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoiminnasta. Seloste on laadittu 01.01.2019 ja sen viimeisin muutos on tehty 05.04.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Inspiroiva Creative Oy (jäljempänä Inspiroiva)
Rautatienkatu 20,
15110 Lahti


Y: ‭2939327-4‬

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Inspiroiva Creative Oy, Tietosuojavastaava

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja mediapalveluiden sekä teknisten kuvantamispalveluiden tuottamiseksi asiakkaillemme. Tietoja käsitellään ainoastaan siinä laajuudessa kuin se kunkin tehtävän hoitamiseksi on välttämätöntä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Asiakastiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja henkilötunnus tai Y-tunnus, laskutusosoite.
  • Verkkosivujen analytiikka kuten IP-osoite, selaimen tiedot sekä vastaavat tekniset tiedot.
  • Markkinointiin käytettävät tiedot kuten sosiaalisen median kanavat, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

5. Rekisteritietojen hankinta

Kerätyt henkilötiedot saadaan pääasiallisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää muilta palveluntarjoajilta sekä viranomaislähteistä.

6. Tietojen käyttäjät

Tietoja käsittelevät pääasiallisesti yrityksen työntekijät, ja vain niiltä osin kuin kussakin tilanteessa on välttämätöntä. Käyttöoikeudet ovat rajattu vastaamaan työtehtävien vaatimuksia. Alihankkijoiden ja muiden palveluntarjoajien kanssa joilla on pääsy henkilötietoihin on rekisterinpitäjän kanssa asiaankuuluvat salassapitosopimukset.

7. Tietojen luovutus

Rekisteriin merkittyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se työtehtävään liittyvän velvoitteen täyttämiseksi ole välttämätöntä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tietojen luovutus viranomaisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Pääsääntöisesti tiedot sijaitsevat joko tietokoneella tai pilvipalvelimella. Kaikki laitteet ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla varmistettuja, ja ne ovat asianmukaisesti suojattuja tietoturvaohjelmistoilla. Kannettavat älylaitteet ovat lisäksi suojattu biometrisellä tunnistautumisella tai salasanoin. Kaikki tietoverkoissa tapahtuva liikennöinti on lähtökohtaisesti salattua.

Kirjallinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa yhtiön toimitiloissa. Tiloihin on pääsy ainoastaan yhtiön henkilöstöllä, tai ulkopuolisella vain yhtiön edustajan kanssa.

9. Tietojen poisto

Rekisteriin merkityt tiedot poistetaan kun niiden käyttötarve lakkaa. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää sen ajan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Analytiikkaan liittyvät tiedot poistetaan viimeistään 14 kuukauden kuluessa niiden tallentamisesta.

10. Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksia kuten tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä käsitellään. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti tietosuojavastaavalle sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai postitse kohdassa 1 mainittuun rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Lisäksi rekisteröidyillä on mahdollisuus tulla tutustumaan henkilötietoihin paikan päälle. Suosittelemme, että rekisteröity on yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse ennen rekisterinpitäjän toimipaikassa vierailemista.

12. Oikeus valittaa käsittelytoiminnasta

Sinulla on oikeus valittaa käsittelytoiminnasta mikäli havaitset siinä puutteita. Voit tehdä valituksen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, kuten tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja sekä yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.