TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2019 Viimeisin muutos 01.02.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Inspiroiva Creative Oy (jäljempänä Inspiroiva)
Rautatienkatu 20,
15110 Lahti


Y: ‭2939327-4‬

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Inspiroiva Creative Oy, tietosuojavastaava,

3. Rekisterin nimi

Inspiroiva Creative OY:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään mediapalveluiden sekä teknisten kuvantamispalveluiden tuottamiseksi sekä yritys- että yksityisasiakkaille. Tietoja käsitellään ainoastaan siinä laajuudessa kuin se kunkin tehtävän hoitamiseksi on välttämätöntä.

5. Rekisteriin merkityt tiedot

Asiakastiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja henkilötunnus tai Y-tunnus, laskutusosoite.

6. Rekisteritietojen hankinta

Kerätyt henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Lisäksi niitä voidaan päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan rekisterissä olevan tiedon ajantasaisuus ja oikeellisuus.

7. Tietojen käyttäjät

Tietoja käsittelevät ainoastaan Inspiroivan palveluksessa olevat henkilöt, ja vain niiltä osin kuin kussakin tilanteessa on välttämätöntä. Käyttöoikeudet ovat rajattu vastaamaan työtehtävien vaatimuksia.

8. Tietojen luovutus

Rekisteriin merkittyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se työtehtävään liittyvän velvoitteen täyttämiseksi ole välttämätöntä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tietojen luovutus viranomaisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Kirjallinen aineisto säilytetään aina lukitussa tilassa yhtiön toimitiloissa. Tiloihin on pääsy ainoastaan yhtiön henkilöstöllä, tai ulkopuolisella vain yhtiön edustajan kanssa.

Pääsääntöisesti tiedot sijaitsevat joko tietokoneella tai pilvipalvelimella. Kaikki laitteet ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla varmistettuja, ja ne ovat asianmukaisesti suojattuja tietoturvaohjelmistoilla. Kannettavat älylaitteet ovat lisäksi suojattu sekä biometrisellä tunnistautumisella että erillisellä koodilla. Kaikki tietoverkoissa tapahtuva liikennöinti on salattua.

10. Tietojen poisto

Rekisteriin merkityt tiedot poistetaan heti kun niiden käyttötarve lakkaa. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää sen ajan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

11. Omien tietojen tarkistus

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Pyyntö tulee toimittaa Inspiroivalle kirjallisesti osoitteeseen Inspiroiva Creative, C/O Dooroom / Inspiroiva, Rautatienkatu 20, 15110 LAHTI.